19 d’abril 2012

Política de Reactivació Econòmica

La principal política per sortir de la crisi, sens dubte, és tornar a créixer i generar ocupació.

El marc actual ens obliga a l’ajust pressupostari en virtut dels pactes de l’euro, però els ajustos, sense una aposta de reactivació, únicament ens contrauran encara més.


Reactivar és:


- Apostar per la competitivitat i l’ocupació, on els agents polítics i socials trobin mesures d’estímul econòmic i de creació d’ocupació

- Apostar per la internacionalització i la innovació com a vectors claus del creixement del nostre teixit empresarial, especialment les PIMES.

- Apostar per la sostenibilitat, sabedors que de la crisi hem de sortir amb un model de creixement diferent.

- Apostar pel desenvolupament econòmic amb equilibri territorial com a factor de cohesió social.

- Abordar com a eixos claus les infrastructures de comunicacions, les Universitats, la Recerca, l’Economia del Coneixement, els Parcs Científics i Tecnològics i el sòl industrial.


Cal ser, també, crítics i autocrítics, i en aquests moments se’ns fa difícil entreveure els camins per transitar vers un horitzó, que sent auster no ho centri tot en els retalls de la despesa. La crisi econòmica ens obliga a garantir una distribució equitativa dels esforços.És per això que alguns instruments al servei de tots, que facilitin la reactivació econòmica, poden ser:


. una Reforma Fiscal que abordi seriosament la progressivitat , convertint en realitat la màxima de que qui més té més aporta i la lluita decidida contra el frau,


. una Reforma Financera que faciliti el crèdit a la producció i al consum,


. una Reforma Laboral que serveixi per estimular la contractació, amb consens social, sense desequilibrar els drets de tants,


. i finalment una Política d’Inversió Pública que atengui, ara més que mai, a aquells projectes prioritaris que facilitaran la reactivació econòmica. Com ho és al nostre territori el Corredor Mediterrani.


Continuarem treballant, des de la missió de les Administracions Locals, i malgrat els límits que tenim, per millorar el dinamisme econòmic local. I ho continuarem fent amb polítiques públiques de suport, amb la unificació d’esforços dels diferents agents econòmics i socials per tal de cercar l’estabilitat, la solidesa i l’ambició per un futur millor.