20 de maig 2012

L’educació, al servei de la cohesió social


La nostra ciutat disposa de sis escoles bressol municipals. En proporció, més que en la majoria de municipis de Catalunya. Aquesta opció dels governs de progrés de Barberà per l’educació de 0 a 3 anys, ara ens exigeix un nou esforç.

Des del grup de govern hem apostat molt en la creació de places públiques de llars d'infants a la ciutat. Hem aconseguit que donin cobertura a més d'un 30% de la població 0-3 anys, amb les 315 places de les sis llars d'infants municipals.

Per nosaltres, el model d'atenció educativa dels infants de 0-3 anys, tot i parlant d'un servei no obligatori, respon a un suport a les familíes i a les possibilitats de conciliació laboral i familiar, que, sens dubte,  contribueix a la igualtat d'oportunitats i a la cohesió social.

El suport de la Generalitat és imprescindible per a garantir la continuïtat d’un servei d’escoles bressol de qualitat, sostenible i socialment equilibrat. Les darreres xifres de cofinançament anunciades (en aquests últims dos cursos ha baixat del 30% al 24%) resten molt lluny del cost real de les llars d’infants  i  incideixen plenament en la viabilitat de la prestació d’aquest servei públic.

Tal i com vam informar per carta a totes les famílies amb infants de 0-3 anys, abans de l'inici del procés de preinscripció el 7 de maig, l'Ajuntament ha estat treballant en una fórmula de gestió que garanteixi continuar oferint un servei de llars d'infants de qualitat, sostenible i socialment equilibrat, i que gravi el menys possible sobre les famílies, les importants reduccions en les aportacions de la Generalitat.

És per això que proposem un sistema de tarifació social, segons el qual les famílies pagaran el preu d'assistència a la llar no en funció del cost, sinó en funció dels ingressos econòmics de la família; les famílies amb més ingressos pagaran més i les que tinguin menys ingressos pagaran menys.

Ens caldrà, en aquesta nova etapa que s’obre per al servei públic de les llars d’infants municipals, el consens ciutadà necessari per a garantir-ne l’èxit. De la sostenibilitat del model en depèn la seva viabilitat futura, que per nosaltres és essencial per a mantenir una Barberà socialment cohesionada