22 de maig 2012

De professió, Mestra

Avui és un dia especial per a refermar, més que mai, el nostre compromís amb l'Educació. No només són paraules; és una actitud vital a favor dels valors humanístics que l'Educació ha de trasmetre i, sobretot, ha de vivenciar. És, també, una orientació decidida i clara en la nostra responsabilitat de govern a Barberà.

Volem, des de fa temps, que Barberà es consolidi com una ciutat volcada en l’educació en sentit ample: cultural, social, esportiu... Sempre hem posat molt èmfasi en què el més important que tenim és la nostra gent, el capital humà. Les persones.


Les persones són la nostra gran riquesa. Treballem per posar l’educació en l’espai central de la nostra estratègia de futur per a Barberà. La transmissió de valors i de coneixements és un eix clau en la definició de la nostra ciutat. I això vol dir que l’educació és responsabilitat de tots –i això és el que sempre hem volgut dir amb el lema “Barberà, ciutat educadora”.

La nostra ha de ser la ciutat de l’educació i la creativitat. Volem la Barberà educadora, des de les places i l’espai públic fins al Mercat; des dels centres cívics a les escoles, des de les famílies a la cultura. És aquest el projecte per Barberà que estem construint junts.

La base, naturalment, està en els mestres i en l'escola: ha de garantir la igualtat d'oportunitats, ha de ser llavor de llibertat -que fa possible que cadascú construeixi el seu projecte vital. Retrocedir en aquest camp és retrocedir com a societat i perdre el tren del progrés. No ens hopodem permetre, no ho podem tolerar.